מחולות חבל ימית לשדות חבל שלום | מיועד לקבוצות

הפעם נרחיק לגבולה הדרומי של הארץ, לפתחת שלום שבחבל אשכול, לפגוש במרחב פחות מוכר ובאנשים וסיפורים שקצת נשכחו.. צילום: זהבה שקד באפריל 2022 ימלאו 40 שנה לפינוי יישובי חבל ימית ולחתימת חוזה השלום עם מצרים. סיפורם החלוצי של תושבי חבל ימית (פתחת רפיח), שהוקם בחולות סיני ופונה בעקבות חתימת הסכם השלום עם מצרים ותושביו בחרו […]